Małopolska Droga św. Jakuba

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Etap 5. Wiślica ? Probołowice

Etap 5 szlaku liczący ok. 13 km początkowo prowadzi szosą z Wiślicy do Koniecmostów. Tam odbija w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż koryta Nidy prowadzi do Jurkowa. Stamtąd droga prowadzi wzdłuż nasypu nieczynnej wąskotorowej linii kolejowej do przysiółka Ludwinów, a następnie wiejską drogą asfaltową przez Pełczyska dochodzi do Probołowic.

 


 


PEŁCZYSKA

W centrum wsi znajduje się XVIII-wieczny kościół pw. św. Wojciecha. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie wioski odkryto kilka osad i grobów z różnych epok, z których najstarsze liczą około 6000 lat. Odkrycia w Pełczyskach zaliczane są do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce.

 PROBOŁOWICE

 

Pierwsza wzmianka o kościele w Probołowicach pochodzi z 1326 roku. Obecny drewniany kościół został wzniesiony w XVIII wieku. W lewym bocznym ołtarzu umieszczono cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, tzw. Probołowickiej lub Większej (Maggiore) z XVII wieku. W prawym ołtarzu znajduje się obraz patrona kościoła i parafii, św. Jakuba Starszego Apostoła. Wielką osobliwością kościoła jest jego wnętrze. Wypełnione w całości polichromią na płótnie pokrywającym szczelnie wszystkie ściany i pułapy budowli. Piękno wiąże się tutaj z wyjątkowością tego sposobu zdobienia drewnianych kościołów, jak i charakterem stylu, określanym jako ludowy barok.