Małopolska Droga św. Jakuba

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Etap 4. Szczaworyż ? Wiślica

Kolejny etap Szlaku liczący ok. 20 km wiedzie wśród krajobrazów nadnidziańskich nizin. Ze Szczaworyża prowadzi przez Skotniki Duże do Dobrowody. Kolejną miejscowością na szlaku jest wieś Chotel Czerwony. Dalej droga biegnie tzw. ?Drogą Królewską? na południe (tak jak niebieski szlak turystyczny) przez Gorysławice do Wiślicy.

 


 


CHOTEL CZERWONY

We wsi, na wzgórzu znajduje się gotycki kościół pw. św. Bartłomieja. Świątynia został wzniesiona z fundacji Jana Długosza.

 


 


GORYSŁAWICE

Wieś znajdująca się na przedmieściach Wiślicy. Na niewielkim wzgórzu znajduje się wzniesiony w XVI wieku, z białego kamienia pińczowskiego kościółek pw. św. Wawrzyńca.

 WIŚLICA

 

Jedno z najpotężniejszych miast w czasach Piastów i jeden z najważniejszych średniowiecznych grodów Małopolski. Pierwsza osada znajdująca się na terenie dzisiejszej Wiślicy datowana jest na X wiek. Ze względu na położenie przy szlaku handlowym i przy przeprawie przez Nidę posiadała funkcję grodu obronnego. Wiślica uzyskała prawa miejskie w 1326 roku. Była ważnym ośrodkiem osadniczym w Małopolsce, miały tu miejsce liczne zjazdy. Na jednym z nich, w 1347 roku, wydano tzw. Statuty Wiślickie. Do najważniejszych zabytków należy gotycka bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny fundacji Władysława Łokietka. W ołtarzu głównym bazyliki od wieków otaczana jest wielkim kultem łaskami słynąca, romańsko-gotycka figura Matki Bożej zwanej Madonną Łokietkową. Figura została koronowana przez Prymasa Tysiąclecia ? kard. Stefana Wyszyńskiego w czasie uroczystości milenijnych 17 lipca 1966 roku.
Ciekawym obiektem są także pozostałości kościółka św. Mikołaja wzniesionego prawdopodobnie między X a XII wiekiem.